DOI: https://doi.org/10.24919/2522-4557.2016.38.115685

ФРАНКОЗНАВЧА ПРОБЛЕМАТИКА В НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ ІВАНА КОВАЛИКА

Василь Ґрещук, Валентина Ґрещук

Анотація


У статті висвітлено франкознавчу проблематику в науковій спадщині Івана Ковалика. Проаналізовано погляди Івана Франка на питання загального і українського мовознавства, охарактеризовано Франкову візію методів наукового пізнання та наукознавства. Учений подав взірці лінгвостилістичного та текстологічного аналізів Франкових художніх текстів, розробив наукові засади створення Словника мови поетичних творів Івана Франка, опублікував (у співавторстві) його пробний зошит та словопокажчик поетичних творів письменника.


Ключові слова


Іван Ковалик; Іван Франко; словник мови поетичних творів; лексикографічне опрацювання лексики; лінгвостилістичний аналіз; текстологічний аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Kovalyk I. I. Naukova linhvistychna problematyka v pratsiakh Ivana Franka / I. I. Kovalyk // Kovalyk I. I. Pytannia ukrainskoho i slovianskoho movoznavstva : vybrani pratsi / I. I. Kovalyk. – Lviv – Ivano-Frankivsk, 2008. – Ch. II. – S. 431–439.

Kovalyk I. I. Sposterezhennia nad lohikoiu nauky u pratsiakh Ivana Franka / I. I. Kovalyk // Kovalyk I. I. Pytannia ukrainskoho i slovianskoho movoznavstva : vybrani pratsi / I. I. Kovalyk. – Lviv – Ivano-Frankivsk, 2008. – Ch. II. – S. 440–450.

Kovalyk I. I. Ivan Franko pro metody naukovoho piznannia / I. I. Kovalyk // Kovalyk I. I. Pytannia ukrainskoho i slovianskoho movoznavstva : vybrani pratsi / I. I. Kovalyk. – Lviv – Ivano-Frankivsk, 2008. – Ch. II. – S. 451–454.

Kovalyk I. I. Pytannia naukoznavstva u pratsiakh Ivana Franka / I. I. Kovalyk // Kovalyk I. I. Pytannia ukrainskoho i slovianskoho movoznavstva : vybrani pratsi / I. I. Kovalyk. – Lviv – Ivano-Frankivsk, 2008. – Ch. II. – S. 455–465.

Kovalyk I. I. Typolohichna linhvostylistychna interpretatsiia lirychnoho heroia «Kameniariv» I. Franka / I. I. Kovalyk // Kovalyk I. I. Pytannia ukrainskoho i slovianskoho movoznavstva : vybrani pratsi / I. I. Kovalyk. – Lviv – Ivano-Frankivsk, 2008. – Ch. II. – S. 466–473.

Kovalyk I. I. Pytannia linhvostylistyky u pratsiakh Ivana Franka / I. I. Kovalyk // Kovalyk I. I. Pytannia ukrainskoho i slovianskoho movoznavstva : vybrani pratsi / I. I. Kovalyk. – Lviv – Ivano-Frankivsk, 2008. – Ch. II. – S. 485–492.

Kovalyk I. I. Tekstolohichni sposterezhennia nad khudozhnimy tekstamy tvoru Ivana Franka «Himn» («Vichnyi revoliutsioner») / I. I. Kovalyk // Kovalyk I. I. Pytannia ukrainskoho i slovianskoho movoznavstva : vybrani pratsi / I. I. Kovalyk. – Lviv – Ivano-Frankivsk, 2008. – Ch. II. – S. 474–484.

Kovalyk I. I. Pryntsypy ukladannia Slovnyka movy tvoriv I. Ia. Franka / I. I. Kovalyk // Kovalyk I. I. Pytannia ukrainskoho i slovianskoho movoznavstva : vybrani pratsi / I. I. Kovalyk. – Lviv – Ivano-Frankivsk, 2008. – Ch. II. – S. 356–370.

Kovalyk I. I. Naukovi filolohichni osnovy ukladannia i pobudovy Slovnyka movy khudozhnikh tvoriv Ivana Franka / I. I. Kovalyk // Kovalyk I. I. Pytannia ukrainskoho i slovianskoho movoznavstva : vybrani pratsi / I. I. Kovalyk. – Lviv – Ivano-Frankivsk, 2008. – Ch. II. – S. 389–396.

Kovalyk I. I. Pro typolohichnu interpretatsiiu khudozhnoho slova ta vyiav maisternosti u Slovnyku movy tvoriv I. Franka / I. I. Kovalyk // Kovalyk I. I. Pytannia ukrainskoho i slovianskoho movoznavstva : vybrani pratsi / I. I. Kovalyk. – Ch. II. – Lviv – Ivano-Frankivsk, 2008. – S. 271–281.

Kovalyk I. I. ta in. Slovnyk movy khudozhnikh tvoriv Ivana Franka Probnyi zoshyt / I. I. Kovalyk ta in. // Ukrainske literaturoznavstvo. Ivan Franko. Statti i materialy. – Lviv : Vyd-vo Lviv. un-tu. – 1976. – Vyp. 26. – S. 63–99.

Leksyka poetychnykh tvoriv Ivana Franka / [upor. I. I. Kovalyk, I. Y. Oshchypko, L. M. Poliuha]. – Lviv : Vyd-vo Lviv. un-tu, 1990. – 264 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ковалик І. І. Наукова лінгвістична проблематика в працях Івана Франка / І. І. Ковалик // Ковалик І. І. Питання українського і слов’янського мовознавства : вибрані праці / І. І. Ковалик. – Львів – Івано-Франківськ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 431–439.

Ковалик І. І. Спостереження над логікою науки у працях Івана Франка / І. І. Ковалик // Ковалик І. І. Питання українського і слов’янського мовознавства : вибрані праці / І. І. Ковалик. – Львів – Івано-Франківськ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 440–450.

Ковалик І. І. Іван Франко про методи наукового пізнання / І. І. Ковалик // Ковалик І. І. Питання українського і слов’янського мовознавства : вибрані праці / І. І. Ковалик. – Львів – Івано-Франківськ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 451–454.

Ковалик І. І. Питання наукознавства у працях Івана Франка / І. І. Ковалик // Ковалик І. І. Питання українського і слов’янського мовознавства : вибрані праці / І. І. Ковалик. – Львів – Івано-Франківськ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 455–465.

Ковалик І. І. Типологічна лінгвостилістична інтерпретація ліричного героя «Каменярів» І. Франка / І. І. Ковалик // Ковалик І. І. Питання українського і слов’янського мовознавства : вибрані праці / І. І. Ковалик. – Львів – Івано-Франківськ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 466–473.

Ковалик І. І. Питання лінгвостилістики у працях Івана Франка / І. І. Ковалик // Ковалик І. І. Питання українського і слов’янського мовознавства : вибрані праці / І. І. Ковалик. – Львів – Івано-Франківськ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 485–492.

Ковалик І. І. Текстологічні спостереження над художніми текстами твору Івана Франка «Гімн» («Вічний революціонер») / І. І. Ковалик // Ковалик І. І. Питання українського і слов’янського мовознавства : вибрані праці / І. І. Ковалик. – Львів – Івано-Франківськ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 474–484.

Ковалик І. І. Принципи укладання Словника мови творів І.Я. Франка / І. І. Ковалик // Ковалик І. І. Питання українського і слов’янського мовознавства : вибрані праці / І. І. Ковалик. – Львів – Івано-Франківськ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 356–370.

Ковалик І. І. Наукові філологічні основи укладання і побудови Словника мови художніх творів Івана Франка / І. І. Ковалик // Ковалик І. І. Питання українського і слов’янського мовознавства : вибрані праці / І. І. Ковалик. – Львів – Івано-Франківськ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 389–396.

Ковалик І. І. Про типологічну інтерпретацію художнього слова та вияв майстерності у Словнику мови творів І. Франка / І. І. Ковалик // Ковалик І. І. Питання українського і слов’янського мовознавства : вибрані праці / І. І. Ковалик. – Львів – Івано-Франківськ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 271–281.

Ковалик І. І. та ін. Словник мови художніх творів Івана Франка Пробний зошит / І. І. Ковалик та ін. // Українське літературознавство. Іван Франко. Статті і матеріали. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту. – 1976. – Вип. 26. – С. 63–99.

Лексика поетичних творів Івана Франка / [упор. І. І. Ковалик, І. Й. Ощипко, Л. М. Полюга]. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1990. – 264 с.

ISSN 2522-4565 (Online), ISSN 2522-4557 (Print)